ATA100

  • 产品特征
  • 技术参数
  • 标准配置
  • 可选配件
全部展开 | 全部折叠
收发等级 Class A
尺寸 211x198x62mm
防水等级 IPX7
频率范围 156.025 – 162.025MHz
工作电压 9.6V to 31.2V
全部展开 | 全部折叠
全部展开 | 全部折叠

相关链接